menu

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2017-10-22 09:04:38 (ost. akt: 2020-04-06 09:29:02)

Dnia 13 października odbyła się uroczysta akademia

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgromadzonych gości: emerytów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów powitała Dyrektor Szkoły p. Grażyna Wrona – Janowska. Następnie uczniowie złożyli życzenia i podziękowali za „serce” wkładane w edukację młodego pokolenia.
Wicedyrektor Aleksander Staniek w imieniu całej Rady Pedagogicznej pogratulował p. Grażynie Wronie - Janowskiej nagrody otrzymanej od Burmistrz Miasta Szczytno p. Danuty Górskiej za wzorowe wykonywanie obowiązków i umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
Montaż słowno - muzyczny przygotowały wychowawczynie klas III: p. Wiesława Kosińska, p. Agnieszka Czerniawska, p. Ewa Czerwińska, p. Bogusława Nasiadko, p. Grażyna Brzozowska, p. Anna Żarnoch wraz z uczniami.
Podziękowania dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły za zaangażowanie i trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci złożył również przedstawiciel Zarządu Rady Rodziców wiceprzewodniczący p. Andrzej Gidziński.

  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek