menu

Pedagog/psycholog szkolny

2016-02-28 23:05:06 (ost. akt: 2023-12-20 15:52:18)

Pedagog szkolny, to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno - wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
Na bieżąco współpracuję z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kuratorami z sądu rodzinnego i Policją.
UCZNIU ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO GDY:
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegami.
Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
Ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek.
Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
Czujesz, że sytuacja Cię przerasta i nie dajesz rady.
Chciałbyś z kimś porozmawiać.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
PAMIĘTAJ !
NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM.
PRZYJDŹ !
POSTARAM SIĘ, ABY CI POMÓC.

RODZICU ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO GDY:
Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.
Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
Szukasz pomocy.
Porady dla rodziców.
ZAPRASZAM, POSTARAM SIĘ POMÓC.

Aleksander Staniek – PSYCHOLOG

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2023/2024 w budynku 1 i 2


Agnieszka Augustynowicz – PEDAGOG SPECJALNY
PONIEDZIAŁEK
8.45 – 9.45 – terapia pedagogiczna
WTOREK
12.30 – 14.30 – terapia pedagogiczna
14.30 - 15.30 - konsultacje dla uczniów i rodziców
ŚRODA
8.45 – 9.45 – terapia pedagogiczna
CZWARTEK
13.30 – 14.30 – terapia pedagogiczna
14.30 – 15.30 - konsultacje dla uczniów i rodziców
Piątek
12.30 - 13.30 - terapia pedagogiczna
13.30 - 15.30 - konsultacje dla uczniów i rodziców

Agnieszka Świderska - PEDAGOG

Godziny pracy pedagoga szkolnego z budynku nr 1

Lidia Tokarska - PEDAGOG

Godziny pracy pedagoga szkolnego z budynku nr 2

Kontakt e-mail: pedagogltsp3@gmail.com

KONTAKT Z PEDAGOGIEM
Jeśli jesteś uczniem lub rodzicem i chcesz szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie i pozostać przy tym anonimowy napisz do pedagoga szkolnego przez e-mail: swiderkowa13@tlen.pl
SOCJOTERAPIA
Socjoterapia to praca grupowa, polegająca głównie na stwarzaniu dzieciom i młodzieży takich doświadczeń społecznych, które doprowadzą do zmiany poglądów na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz zmiany negatywnych wzorów zachowań. Spotkania socjoterapeutyczne służą korygowaniu negatywnych doświadczeń, sprzyjają budowaniu własnego „ja” oraz rozwojowi społecznemu i osobistemu młodych ludzi. Dlatego coraz więcej szkół i pedagogów dostrzega dziś potrzebę pomocy młodzieży i organizuje dla niej specjalne zajęcia i spotkania. Socjoterapia jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
TERAPIA PEDAGOGICZNA
Terapia pedagogiczna to inaczej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i obejmuje pracę z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce. Korekcja oznacza tutaj poprawę i usprawnianie wyuczonych już funkcji, a kompensacja to wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Komu potrzebna jest terapia pedagogiczna? Przede wszystkim tym dzieciom, które mają długotrwałe problemy w nauce przy ogólnej inteligencji pozostającej w normie. Terapia pedagogiczna pomaga uczniom, którzy cierpią na dysleksję rozwojową, zdradzają symptomy ADHD, mają trudności z koncentracją uwagi oraz są zaniedbane pedagogicznie. Ponadto terapia pedagogiczna jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci, które mają różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, np. zaburzenia mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji wzrokowych i słuchowych czy rozumienia przestrzennego. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela terapeuty umożliwia lepsze funkcjonowanie ucznia w szkole oraz zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych.
Prośba dziecka
Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło póki jeszcze jest możliwe.
Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w 4 oczy.
Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę.
Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i zrobię się głuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w ciebie.
Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło.
Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby się udało.
Nie bój się miłości. Nigdy.
Janusz Korczak

PORADY DLA RODZICÓW
Kwestionariusz objawów dysleksji uczniów kl. IV - VI wg. R. Czabaj
Uzależnienia od gier komputerowych
Propozycje działań profilaktycznych
  • Dzwonki
  • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
  • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka