menu

Logopeda szkolny

2016-02-28 22:40:37 (ost. akt: 2023-09-18 21:22:46)

OPIEKA LOGOPEDYCZNA
mgr Ewa Purzycka

Harmonogram pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

Poniedziałek 9:45 – 15:00
Wtorek 8:45 - 14:30
Środa 9:00 – 14:00
Czwartek 11:30 - 15:30
Piątek 8:00 - 11:30


LOGOPEDA W SZKOLE:
1) przeprowadza wstępne badania logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy uczniów
2) prowadzi terapię logopedyczną
3) udziela porad dla rodziców, dzieci i nauczycieli
4) podejmuje działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE MOWY?
1. Jak najwięcej mówić do dziecka (podczas wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych).
2. Mówić wolno i wyraźnie.
3. Obserwować czy dziecko reaguje na dźwięki z otoczenia. Prawidłowy słuch jest warunkiem rozwoju mowy.
4. Karmić piersią, co sprzyja rozwojowi mowy, gdyż ssanie to najlepsze ćwiczenia języka, warg i policzków.
5. Dostarczać prawidłowe wzorce wypowiedzi. To nie rodzice mają uczyć się mowy od dziecka, ale dziecko od rodziców.
6. Dajmy dziecku czas na spokojne wyrażanie swoich myśli – czasami cierpka uwaga, zniecierpliwienie potrafi zahamować proces rozwoju mowy.
7. Jeśli dziecko źle wymawia jakąś głoskę nie zachęcajmy go do wielokrotnego powtarzania tej głoski, bo to tylko utrwala złą wymowę. Nie należy też karać ani zawstydzać za złą wymowę.
8. Gdy dziecko dopytuje się jaka to litera, należy zwrócić uwagę na prawidłowe wybrzmiewanie głosek. Nie wymawiamy TY, ale krótko T,(bo TY to dwie głoski T-Y). Jeśli dostarczymy dziecku złych wzorców może ono przegłoskować wyraz TATA jako TY-A-TY-A.
9. W okresie kształtowania się mowy nie należy dziecka leworęcznego zmuszać do pisania prawą ręką, gdyż zaburza to funkcjonowanie mechanizmu mowy i może prowadzić do jąkania.

KIEDY DO LOGOPEDY?
Zdania są podzielone. Bywają rodzice, którzy czekają aż problem minie sam – niestety sprzyja to utrwaleniu się wady i powoduje, że jej likwidacje będzie wymagała w przyszłości więcej czasu i pracy. Bywają też tacy, którzy przychodzą z 3 – latkiem mocno zaniepokojeni faktem, że jeszcze nie wymawia głosek sz, ż, cz, dź lub r.

RADA:
Najpierw należy zapoznać się z etapami rozwoju mowy dziecka. Jeśli nadal odczuwamy niepokój trzeba udać się do logopedy. Oceni on budowę narządów mowy, sprawdzi czy dziecko dobrze słyszy, prawidłowo oddycha i przełyka. Jeśli 3 – letnie dziecko jeszcze nie mówi, porozumiewa się za pomocą gestów i sylab, a 4 – latek mówi dużo mniej niż jego rówieśnicy – powinno to zaniepokoić rodziców. Oba przypadki to symptomy późnego rozwoju mowy. Taka sytuacja utrudnia nawiązywanie kontaktów i prowadzi do wycofywania się dziecka i obniża jego samoocenę.

NIEZWŁOCZNIE NALEŻY UDAĆ SIĘ DO LOGOPEDY, GDY:
1. Dziecko podczas artykulacji wysuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie rozwoju mowy jest to wada. Z tego się nie wyrasta. Im później udamy się do logopedy, tym wada ta bardziej się utrwala.
2. Niepokojące zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub mamy wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
3. Dziecko nawykowo mówi przez nos.
4.Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zmienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (np. d na t, dama – tama; g na k, gęś – kęś; b na p, buty – puty).
5. Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, u, i ,y) pod koniec 3 roku życia.

Zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie zawsze jest wadą. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim lecz wyraźnie ją zniekształca (np. gardłowo wymawia r) potrzebna jest pomoc logopedyczna. W wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (czyli tego co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich myśli, może to powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli zauważymy u dziecka lekkie ,,zacinanie”, powtarzanie sylab nie wpadajmy w panikę. Dajmy mu czas na to, aby spokojnie skończyło swą wypowiedź. Niemal wszystkie dzieci z tego wyrastają. Jeśli jednak problem będzie się nasilał potrzebna jest konsultacja ze specjalistą.

Wskazówki do ćwiczeń w domu
  • Dzwonki
  • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
  • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka