menu

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

2021-04-07 17:54:00 (ost. akt: 2021-04-07 18:24:10)

W marcu 2021 roku nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej sieci SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO czyli SOC.

Jest to innowacyjny projekt edukacyjny. Szkoła odpowiedzialna cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

* Plakat - problemowe używanie smartfonów

* Poniżej zamieszamy link do publikacji o zdalnej edukacji w czasie pandemii COVID. Można w niej znaleźć cenne porady dotyczące wspierania relacji oraz odpowiedniego korzystania z urządzeń ekranowych
Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?
  • Dzwonki
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Codeweek
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka