menu

Aktywna Tablica

Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami TIK - propozycje lekcji, kół zainteresowań z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych

Język polski - Dorota Chylińska - Konefał
VIII A z SP 3 w Szczytnie powtarza do egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem TIK
* prace powstały w czasie nauczania online na lekcjach języka polskiego w klasie VIII a. Uczniowie wykazali się wieloma umiejętnościami:
- czytania ze zrozumieniem stron internetowych
- korzystania i selekcjonowania materiałów (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, słowniki, wikipedia, youtube
- łączenia wiadomości z rożnych dziedzin wiedzy i kultury (literatura, malarstwo, historia, malarstwo, rzeźba)
- wykorzystywania TIK
- prezentowania własnej wiedzy.
Zapraszamy do zapoznania się z pracami jeszcze przed egzaminem:-))))))))
Nauczyciel polonista Dorota Chylińska- Konefał i uczniowie klasy VIII a

* Lektury obowiązkowe na egzamin część 1
* Lektury obowiązkowe na egzamin część 2
* Lektury - skrót na egzamin

* Nauczanie zdalne klas 6


Koło informatyczne - Ewa Czerwińska
* Mówiące Awatary
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/szkola-32148.jpg

* Uczniowie należący do koła informatycznego brali udział w zajęciach robotyki z użyciem zestawów JimuRoboty, gdzie za pomocą TIK mogli "ożywić" konstrukcje zbudowane z klocków. Są one dowodem na użyteczność zdobywanej wiedzy, którą uczeń - współpracując w zespole musiał zastosować projektując, tworząc i programując swój pojazd lub maszynę. Dzięki zajęciom, uczniowie z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych rozwijali zainteresowania informatyczne i techniczne oraz realizowali własne nowatorskie pomysły.

Matematyka - Jolanta Sentowska
* Scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnej Microsoft Teams
* Scenariusz lekcji otwartej w klasie 8 "Jak ciekawie uczyć matematyki"

Informatyka - Ewa Czerwińska
* Wykorzystanie aplikacji kahoot do tworzenia quizów w celu uatrakcyjnienia zajęć i zmobilizowania do aktywnego uczestnictwa
Quiz w Kahoot "Dzień Bezpiecznego Internetu"* Edukacja wczesnoszkolna

Scenariusz zajęć w klasie I C - Barbara Cimoszyńska

 • Dzwonki
 • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
 • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
 • Certyfikat uznania
 • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
 • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Z kulturą mi do twarzy
 • Dzieci uczą rodziców
 • Trzymaj formę
 • Certyfikat Codeweek