menu

Aktywna Tablica

Sprawozdanie z realizacji zadań programu „Aktywna Tablica” 2022


Program na lata 2020/2024

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczytnie uczestniczy w Rządowym Programie "Aktywna Tablica" 2022 dla szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu nasi uczniowie mogą korzystać dodatkowo z dwóch tablic interaktywnych, projektora SmartFloor (podłoga interaktywna), który cieszy się największym zainteresowaniem oraz programów wspierających:
• „Czytanie sy-la-ba-mi”,
• „Ortografia”,
• „Zajęcia logopedyczne – Pakiet Experta”;
• „Zajęcia logopedyczne – Zajęcia dla młodzieży i dorosłych”.
Pozyskane sprzęty TIK i oprogramowania są aktywnie wykorzystywane na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów naszej szkoły.

W ramach realizacji zadań rządowego Programu „Aktywna Tablica” w naszej szkole został powołany zespół nauczycieli, którego zadaniem było czuwanie nad właściwym wykorzystaniem narzędzi TIK (Technologia Informacyjno - Komunikacyjna) wspierających rozwój uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną (Wniosek B - Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji oraz innych deficytów rozwojowych).
Nauczyciele brali udział w szkoleniach z zakresu obsługi programów multimedialnych, a także w webinariach, takich jak:
• Lekcja Enter - wykorzystywanie podczas lekcji takich aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz,
• Obsługi robota Cody Rocky,
• Canva dla początkujących z przykładami wykorzystania,
• Obsługa monitora interaktywnego,
• Innowacja pedagogiczne w szkole
• Czy TikTok jest zagrożeniem dla naszych uczniów?
• ChatGPT - nowe narzędzie nauczyciela,
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych,
• Jak być bezpiecznym w Internecie?

Jednym z zadań realizowanego Programu był udział nauczycieli w międzyszkolnej sieci współpracy (do sieci współpracy włączone zostały cztery szkoły podstawowe realizujące swoją misję na terenie miasta Szczytno: SP2, SP3, SP4 i SP6). Taka współpraca pozwalała na dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniami i zastosowanymi rozwiązaniami. Podczas prowadzonych rozmów nauczyciele wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na temat wykorzystywanych programów i narzędzi dydaktycznych.
Przez cały okres realizacji zadań Programu „Aktywna Tablica,” w wybranych oddziałach szkoły były prowadzone zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK (w ramach zajęć specjalistycznych i dydaktyczno - wyrównawczych). Odbyły się lekcje otwarte, na których zostały zastosowane narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej. Jedną z takich lekcji przeprowadziła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Była to lekcja dla dzieci klasy pierwszej, w ramach której został nawiązany kontakt przez platformę multimedialną z dziećmi z zaprzyjaźnionej szkoły w Jenie (Niemcy). Jej temat brzmiał: Segregujemy odpady. Drugą lekcję otwartą poprowadziła nauczycielka – pedagog specjalny, której temat – Interaktywna podłoga SMARTFLOOR – wskazywał na możliwości wykorzystania ćwiczeń i gier interaktywnych na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych. Scenariusze lekcji spowodowały, że przeprowadzone zajęcia były ciekawe dla uczniów. Również zaproszeni goście byli zadowoleni z przebiegu zajęć i wysoko ocenili jakość spotkań z uczniami.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROGRAMU


Dzięki wyposażeniu szkoły w nowoczesny sprzęt – monitory interaktywne, interaktywna podłoga SMARTFLOOR, laptop i szereg programów multimedialnych ramach programu mTalent (np.: Czytanie SY-LA-BA-MI, Ortografia, Zajęcia logopedyczne) – prowadzone zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej są bardziej atrakcyjne dla uczniów. Stosowanie TIK znacznie zwiększyło zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów w proces realizacji zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych. Nauczyciele mogą dobierać narzędzia do indywidualnych potrzeb ucznia zakwalifikowanych na zajęcia dodatkowe poprzez opinie i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Jednym z zadań realizowanego Programu był udział nauczycieli w międzyszkolnej sieci współpracy (do sieci współpracy włączone zostały cztery szkoły podstawowe realizujące swoją misję na terenie miasta Szczytno: SP2, SP3, SP4 i SP6). Taka współpraca pozwalała na dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniami i zastosowanymi rozwiązaniami. Podczas prowadzonych rozmów nauczyciele wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na temat wykorzystywanych programów i narzędzi dydaktycznych.

Przez cały okres realizacji zadań Programu „Aktywna Tablica,” w wybranych oddziałach szkoły były prowadzone zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK (w ramach zajęć specjalistycznych i dydaktyczno - wyrównawczych). Odbyły się lekcje otwarte, na których zostały zastosowane narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej. Jedną z takich lekcji przeprowadziła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Była to lekcja dla dzieci klasy pierwszej, w ramach której został nawiązany kontakt przez platformę multimedialną z dziećmi z zaprzyjaźnionej szkoły w Jenie (Niemcy). Jej temat brzmiał: Segregujemy odpady. Drugą lekcję otwartą poprowadziła nauczycielka – pedagog specjalny, której temat – Interaktywna podłoga SMARTFLOOR – wskazywał na możliwości wykorzystania ćwiczeń i gier interaktywnych na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych. Zaproponowany przez prowadzące zajęcia scenariusze lekcji spowodowały, że przeprowadzone lekcje - zajęcia były ciekawe dla uczniów. Również zaproszeni goście byli zadowoleni z przebiegu zajęć i wysoko ocenili jakość przeprowadzonych zajęć.

Rok szkolny 2019/2020
Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami TIK - propozycje lekcji, kół zainteresowań z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych
Język polski - Dorota Chylińska - Konefał
VIII A z SP 3 w Szczytnie powtarza do egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem TIK
* prace powstały w czasie nauczania online na lekcjach języka polskiego w klasie VIII a. Uczniowie wykazali się wieloma umiejętnościami:
- czytania ze zrozumieniem stron internetowych
- korzystania i selekcjonowania materiałów (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, słowniki, wikipedia, youtube
- łączenia wiadomości z rożnych dziedzin wiedzy i kultury (literatura, malarstwo, historia, malarstwo, rzeźba)
- wykorzystywania TIK
- prezentowania własnej wiedzy.
Zapraszamy do zapoznania się z pracami jeszcze przed egzaminem:-))))))))
Nauczyciel polonista Dorota Chylińska- Konefał i uczniowie klasy VIII a

* Lektury obowiązkowe na egzamin część 1
* Lektury obowiązkowe na egzamin część 2
* Lektury - skrót na egzamin

* Nauczanie zdalne klas 6


Koło informatyczne - Ewa Czerwińska
* Mówiące Awatary
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/szkola-32148.jpg

* Uczniowie należący do koła informatycznego brali udział w zajęciach robotyki z użyciem zestawów JimuRoboty, gdzie za pomocą TIK mogli "ożywić" konstrukcje zbudowane z klocków. Są one dowodem na użyteczność zdobywanej wiedzy, którą uczeń - współpracując w zespole musiał zastosować projektując, tworząc i programując swój pojazd lub maszynę. Dzięki zajęciom, uczniowie z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych rozwijali zainteresowania informatyczne i techniczne oraz realizowali własne nowatorskie pomysły.

Matematyka - Jolanta Sentowska
* Scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnej Microsoft Teams
* Scenariusz lekcji otwartej w klasie 8 "Jak ciekawie uczyć matematyki"

Informatyka - Ewa Czerwińska
* Wykorzystanie aplikacji kahoot do tworzenia quizów w celu uatrakcyjnienia zajęć i zmobilizowania do aktywnego uczestnictwa
Quiz w Kahoot "Dzień Bezpiecznego Internetu"* Edukacja wczesnoszkolna

Scenariusz zajęć w klasie I C - Barbara Cimoszyńska

  • Dzwonki
  • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
  • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka