menu

Doradztwo zawodowe

2020-04-07 12:12:25 (ost. akt: 2023-09-25 10:04:17)

Założenia Wewnątrzszkolnego Sytemu Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia zawodu. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych tak, aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.
Żeby decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, była trafna, potrzeba pomocy wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców. Głównym celem prowadzonych zajęć z doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości uczniów, ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Adresy e-mailowe szkół średnich:
* Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie nowa.loszczytno.edu.pl
* Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie zs1.powiatszczycienski.pl
* Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie zs1.powiatszczycienski.pl
* www.szkolnictwo.pl
* Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie - oferta liceum zschio.olsztyn.pl
* Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie - oferta technikum zschio.olsztyn.pl
* Zespół szkół samochodowych w Olsztynie www.zss.olsztyn.pl
* Zespół Szkół Leśnych zsl.org.pl
Adres e-mailowe instytucji wspierających proces wyboru drogi zawodowej dziecka:
* Młodzieżowe Centrum Kariery warminsko-mazurska-bip.ohp.pl
* Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szczytnie ppp.powiatszczycienski.pl
* Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie pup.szczytno.pl

Ścieżki kariery
Zainteresowania - inspiracje do działania i sposób na relaks


  • Dzwonki
  • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
  • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka