menu

Doradztwo zawodowe

2020-04-07 12:12:25 (ost. akt: 2020-06-22 22:19:14)

Założenia Wewnątrzszkolnego Sytemu Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia zawodu. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych tak, aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.
Żeby decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, była trafna, potrzeba pomocy wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców. Głównym celem prowadzonych zajęć z doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości uczniów, ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

* Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN
* Terminy postępowania rekrutacyjnego

* Zawody przyszłości
* Drogi zawodowe – zainteresowania
* Krok za krokiem - czyli nie od razu Kraków zbudowano". O celach i planach edukacyjno - zawodowych.
Informuję i przepraszam, że na dzień dzisiejszy nie posiadam nowszych materiałów. Dlatego sformułowanie: "podjęcie nauki po gimnazjum" należy zastąpić sformułowanie: "podjęcie nauki po szkole podstawowej".
* „Przymiarka do wyboru zawodu” - poznawanie i klasyfikacja zawodów"
Informuję i przepraszam, że na dzień dzisiejszy nie posiadam nowszych materiałów. Dlatego sformułowanie: „Jesteście już w drugiej klasie” należy zastąpić sformułowaniem : „Jesteście już w siódmej klasie”.
* Mój wybór
OFERTA EDUKACYJNA
* Oferta szkół ponadpodstawowych w Kętrzynie i Reszlu
* IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie
* Zespół Szkół Leśnych w Rucianem -Nidzie
* Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kedzierzynie-Koźlu - List do uczniów
- Prezentacja wszystkich kierunków
- Ulotka szkoły
- Link do logowania

* Oferta edukacyjna Zespółu Szkół im. M. Rataja w Reszlu
* Oferta edukacyjna Liceum Klasycznego w Ostrołęce
* Oferta edukacyjna Zespołu szkół nr 2 w Szczytnie
* Oferta Zespołu Szkół w Olsztynie
* Ulotka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie

Adresy e-mailowe szkół średnich:
* Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie nowa.loszczytno.edu.pl
* Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie zs1.powiatszczycienski.pl
* Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie zs1.powiatszczycienski.pl
* www.szkolnictwo.pl
* Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie - oferta liceum zschio.olsztyn.pl
* Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie - oferta technikum zschio.olsztyn.pl
* Zespół szkół samochodowych w Olsztynie www.zss.olsztyn.pl
* Zespół Szkół Leśnych zsl.org.pl
Adres e-mailowe instytucji wspierających proces wyboru drogi zawodowej dziecka:
* Młodzieżowe Centrum Kariery warminsko-mazurska-bip.ohp.pl
* Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szczytnie ppp.powiatszczycienski.pl
* Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie pup.szczytno.pl

Ścieżki kariery
Zainteresowania - inspiracje do działania i sposób na relaks

Film dotyczący Światowego Dnia Bez Tytoniu:
„Niepozorny zabójca”
 • Dzwonki
 • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
 • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
 • Certyfikat uznania
 • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
 • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Z kulturą mi do twarzy
 • Dzieci uczą rodziców
 • Trzymaj formę
 • Certyfikat Codeweek