menu

Kontakt

2020-04-07 13:13:34 (ost. akt: 2020-04-07 13:21:29)

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Marii Curie Skłodowskiej 2
12-100 Szczytno
e-mail:sp3@um.szczytno.pl
https://sp3.miastoszczytno.pl
NIP: 745-10-16-886

Wykaz telefonów w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie

- 89 67 60960 tel/fax – sekretarz szkoły– Anna Zajączkowska
- 89 67 60962 – główny księgowy – Magdalena Kirkuć
- 89 67 60963 – pedagog szkolny – Lidia Tokarska
- 89 67 60964 – pielęgniarka – Teresa Zajączkowska
- 89 67 60965 – intendent – Stefan Borucki
- 89 67 60966 – stołówka/świetlica – kierownik świetlicy – Dagmara Żebrowska
- 89 67 60967 – sala nr 25 (wejście od strony parku) – Świetlica

Wykaz telefonów w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie - Budynek nr 2
- 89 67 60800 - Sekretariat - Monika Tyc
- 89 67 60803 - Dyrektor
- 89 67 60805 - Pedagog

  • Dzwonki
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Codeweek
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka