menu

Informacje o świetlicy i stołówce szkolnej

2016-02-29 16:58:36 (ost. akt: 2022-09-16 11:30:53)

DOKUMENTY ŚWIETLICY i STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SZCZYTNIE

* Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

*Oświadczenie rodziców (opiekunów)

* Wyprawka ucznia do świetlicy

* Deklaracja korzystania z obiadów

* Regulamin świetlicy szkolnej z aneksem zgodnym z wytycznymi MEN i GIS na czas trwania epidemii koronawirusa

* Regulamin stołówki szkolnej z aneksem zgodnym z wytycznymi MEN i GIS na czas trwania epidemii koronawirusa

* Plan pracy świetlicy

PRACOWNICY ŚWIETLICY:
Kierownik świetlicy: mgr Grażyna Pogorzelska

Wychowawcy: mgr Grażyna Pogorzelska, mgr Dagmara Żebrowska, mgr Barbara Prusik, mgr Karolina Koźlicka

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:
Poniedziałek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Wtorek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Środa: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Czwartek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Piątek: od godz. 6.45 do godz. 16.00

RODZAJE ZAJĘĆ:
Nauka własna (odrabianie zadań domowych)
Zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu (wycieczki, spacery)
Zajęcia wychowania fizycznego (gry i zabawy ruchowe)
Zajęcia umuzykalniające (nauka piosenek, słuchanie muzyki, gra na instrumentach)
Zajęcia plastyczne
Zajęcia techniczne (majsterkowanie)
Zajęcia czytelnicze

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:
zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w świetlicy, prowadzenie zajęć zorganizowanych, w tym:
a) zabaw tematycznych, towarzyskich, ruchowych,
b) zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, żywego słowa,
c) spacerów i wycieczek,
d) konkursów, przedstawień, prezentacji, wystaw, prowadzenie innych zajęć, zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami dzieci: oglądanie filmów, programów dla dzieci, słuchanie audycji itp., umożliwienie spożycia posiłku, umożliwienie odrobienia lekcji przy pomocy nauczyciela.
 • Dzwonki
 • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
 • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
 • Certyfikat uznania
 • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
 • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Z kulturą mi do twarzy
 • Dzieci uczą rodziców
 • Trzymaj formę
 • Certyfikat Codeweek