menu

Informacje o świetlicy i stołówce szkolnej

2016-02-29 16:58:36 (ost. akt: 2023-09-11 08:23:58)

DOKUMENTY ŚWIETLICY i STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SZCZYTNIE

* Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

*Oświadczenie rodziców (opiekunów)

* Wyprawka ucznia do świetlicy

* Deklaracja korzystania z obiadów

* Regulamin świetlicy szkolnej

* Regulamin stołówki szkolnej

* Plan pracy świetlicy

PRACOWNICY ŚWIETLICY:
Kierownik świetlicy: mgr Dagmara Żebrowska

Wychowawcy: mgr Grażyna Pogorzelska, mgr Dagmara Żebrowska, mgr Małgorzata Kosakowska, mgr Adam Borodziuk

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:
Poniedziałek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Wtorek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Środa: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Czwartek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Piątek: od godz. 6.45 do godz. 16.00

RODZAJE ZAJĘĆ:
Nauka własna (odrabianie zadań domowych)
Zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu (wycieczki, spacery)
Zajęcia wychowania fizycznego (gry i zabawy ruchowe)
Zajęcia umuzykalniające (nauka piosenek, słuchanie muzyki, gra na instrumentach)
Zajęcia plastyczne
Zajęcia techniczne (majsterkowanie)
Zajęcia czytelnicze

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:
zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w świetlicy, prowadzenie zajęć zorganizowanych, w tym:
a) zabaw tematycznych, towarzyskich, ruchowych,
b) zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, żywego słowa,
c) spacerów i wycieczek,
d) konkursów, przedstawień, prezentacji, wystaw, prowadzenie innych zajęć, zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami dzieci: oglądanie filmów, programów dla dzieci, słuchanie audycji itp., umożliwienie spożycia posiłku, umożliwienie odrobienia lekcji przy pomocy nauczyciela.
  • Dzwonki
  • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
  • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka