menu

Regulamin konkursu plastycznego

2017-01-14 21:18:44 (ost. akt: 2017-01-14 21:24:27)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJŁADNIEJSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”
I. Organizator konkursu:
Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie .
II. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do klas I, II, III.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Na konkurs przynosić prace wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi (należy wykonać zakładkę do książki).
2. Na odwrocie pracy należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, klasę .
3 Przyniesienie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.
4. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.
IV. Termin konkursu:
Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki do 22 stycznia 2017r.
V. Nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy. Nagrodzone prace będzie można oglądać na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie w Filii Nr 2 ul. Solidarności 6
(data wystawy będzie podana w późniejszym terminie).
Informacje o konkursie można uzyskać w bibliotece szkolnej.
  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek