menu

Podsumowanie programu "Trzymaj formę"

2024-06-14 13:51:45 (ost. akt: 2024-06-14 14:01:49)

13 czerwca w auli Szkoły Podstawowej nr 3 odbył się apel podsumowujący prowadzony w naszej szkole Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!"Głównymi organizatorami są Państwowa Inspekcja Sanitarna i Polska Federacja Producentów Żywności . Patronat honorowy nad programem sprawują Ministerstwa Edukacji i Nauki, Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizując główny cel projektu czyli edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki, przeprowadziliśmy następujące działania:
- w czasie zajęć świetlicowych prowadzone były pogadanki i prezentacje multimedialne o tematyce prozdrowotnych nawyków żywieniowych,świadomego kupowania i wybierania żywności oraz odczytywania etykiet na tych produktach.
- tematyka związana z prawidłową dietą poruszana była również na lekcjach wychowawczych i pozostałych przedmiotach takich jak przyroda, matematyka, technika,plastyka i oczywiście wychowanie fizyczne
- w holu szkolnym do zapoznania się przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców udostępniona została prezentacja pod hasłem " Jem świadomie", zawierająca podane w przystępny sposób kompendium wiedzy na temat żywienia i składników odżywczych,
- w ramach podnoszenia samoświadomości uczniów przeprowadzony został projekt pod hasłem "Tydzień zdrowego stylu życia", polegający na tym, że osoby chętne wypełniały kartę dzienniczka odżywiania , zapisując w nim godziny posiłków, co zjedli , ile wypili wody i jaką formę aktywności uprawiali. Taki tygodniowy zapis był następnie omawiany wspólnie z koordynatorem w celu wyłonienia ewentualnych błędów żywieniowych i nieprawidłowości.Mając taką wiedzę i świadomość uczeń może wprowadzić zmiany, które polepszą jakość jego życia i zdrowie.
- biblioteka szkolna włączyła się do działania na rzecz poszerzenia wiedzy o żywności i zorganizowała konkurs na fraszkę-zagadkę wierszowaną o tematyce związanej z jedzeniem
- w świetlicy szkolnej odbywały się warsztaty kulinarne, w trakcie których uczniowie wykonywali proste potrawy zgodnie z wybranymi przez siebie przepisami,Przy wyborze dania kierowali się kryterium zbilansowanej zdrowej diety.
-przez cały czas trwania projektu tematyka i treści związane ze znaczeniem i rolą aktywności fizycznej realizowane były na zajęciach sportowych , przyjmując różnorodne formy takie jak: rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne, zajęcia na lodowisku i zajęcia SKS,
-rekreacja ruchowa i czynny wypoczynek miał miejsce w trakcie wycieczek ,festynów i pikników, które się odbyły w tym roku szkolnym. Na podsumowującym apelu przedstawione zostały efekty prowadzonych działań i projektów. Odbyło się losowanie i wręczenie upominków, które były formą nagrody za zaangażowanie się uczniów i zachętą do aktywnej postawy w trosce o swoją formę.
Na koniec nasuwa się jeden wniosek, ze warto " Trzymać Formę !"
Koordynator programu w Szkole Podstawowej Nr 3 Małgorzata Kosakowska

  • Dzwonki
  • Certyfikat - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
  • Certyfikat - Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka