menu

Rada Rodziców

2016-02-29 10:43:49 (ost. akt: 2018-11-29 21:10:56)

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Przewodnicząca - Agnieszka Augustynowicz
Wiceprzewodniczący - Andrzej Gidziński
Sekretarz - Anna Hurnicka
Członek - Marta Nowicka
Członek - Aleksander Pohulajewski

Kontakt z Radą Rodziców

e - mail: ajaugustynowicz@wp.pl
Pozostawienie materiałów w wersji papierowej w teczce Rady Rodziców znajdującej się w sekretariacie szkoły.

Konto Bankowe Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
67 8838 0005 2001 0103 0295 0001
Tytuł: wpłata na rzecz Rady Rodziców (imię, nazwisko, klasa ucznia)

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie

  • Dzwonki
  • Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty
  • Certyfikat Codeweek
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka