Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Organizacja pracy w czasie pandemii koronawirusa Covid-19

2020-08-28 16:49:45 (ost. akt: 2020-08-28 17:31:39)

Obowiązujące procedury w szkole.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!
Z radością powitamy Uczniów w progach naszej szkoły dnia 1 września 2020 roku. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z Wychowankami oraz Państwem.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.
1. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkoły:
* klasy 1 - 3 oraz klasy 4 a, b, c, d, 5 a, 6 e, f (budynek nr 1, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2),
* klasy 6 a, b, c, d, 7 a, b, c, d, e, f, 8 a, b, c (budynek nr 2, ul. Jana Kasprowicza 1).
2. Prosimy, aby uczniowie przychodzili do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Uczniowie klas 1 – 3 będą się uczyć zgodnie z planem lekcji, w przydzielonych salach lekcyjnych dla każdego oddziału klasowego. Przerwy spędzają z nauczycielem uczącym zgodnie z opracowanym harmonogramem dla poszczególnych klas. Zmieniają salę tylko w przypadku zajęć komputerowych. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie schodzą do sali gimnastycznej lub wychodzą na świeże powietrze.
3. Uczniowie klas 4 – 8 (budynek 1 i 2) uczą się zgodnie z planem lekcji, w przydzielonych salach lekcyjnych dla każdego oddziału klasowego. Zmieniają salę tylko w przypadku zajęć informatyki, wychowania fizycznego oraz języków (jeśli klasa ma podział na grupy). Przerwy spędzają na korytarzach przy salach lekcyjnych, w których się uczą lub boisku szkolnym.
4. W szkole podczas zajęć nie obowiązuje noszenie maseczek dla uczniów, ale jeśli rodzic uzna to za konieczność, to nie będzie przeciwwskazań. Obowiązkiem jest noszenie maseczek podczas przerw na korytarzach i w toaletach w budynku 2, gdzie uczniowie klas 6, 7 i 8 mają mniej przestrzeni. Natomiast w budynku nr 1 zaleca się zakrywanie nosa i ust uczniom klas 4 - 6 podczas przerw na korytarzach i w toaletach.
5. Korzystanie z szatni szkolnych (budynek 1 i 2) zostaje zawieszone do 21 września 2020 r. Okrycia wierzchnie uczniowie zabierają ze sobą do sal lekcyjnych.
6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas 1, którzy mogą przebywać ze swoimi dziećmi w suterenie szkoły (budynek nr 1) – opisano szczegółowo w procedurze. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Pozostali rodzice odprowadzają swoje dzieci i odbierają z boiska szkolnego.
7. Odrębnymi dokumentami ukażą się zasady dotyczące:
- pobytu uczniów w świetlicy szkolnej,
- korzystania ze stołówki szkolnej,
- korzystania z biblioteki szkolnej.
Szczegółowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie w związku z wystąpieniem epidemii znajdują się tutaj.
Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie
Grażyna Wrona - Janowska


  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek