menu

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

2020-03-24 13:30:35 (ost. akt: 2020-04-09 07:18:51)

informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w dniach 25 marca-10 kwietnia 2020r. zadania edukacyjne szkoły będą realizowane poprzez e-dziennik z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia...

wskazanych przez poszczególnych nauczycieli:
1. Zadania do realizacji będą umieszczane w zakładce „praca domowa” każdego dnia, uwzględniając poszczególne przedmioty nauczania.
2. Nauczyciele przesyłają uczniom materiały. Uczeń wspólnie z rodzicami ustalają czas nauki uwzględniający możliwości rodziny: czas, dostępność sprzętu. Uczeń odsyła zadania nauczycielom zgodnie z wyznaczonym terminem.
3. Materiały przesłane do uczniów będą zawierać temat, wprowadzenie/ instruktaż, linki do materiałów lub gotowe materiały zebrane przez nauczyciela , zadania do zrobienia dla ucznia, w tym zadania do oceny (wraz z kryteriami oceny i czas na wykonanie zadania). Ocenione prace nauczyciel odsyła uczniowi, a oceny wstawiane są do e-dziennika.
4. Konsultacje/kontakty z wychowawcami i nauczycielami uczącymi odbywać się będą wyłącznie poprzez e-dziennik od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
5. Kontakt:
Pedagog klasy 1-5 p. Lidia Tokarska
Pedagog klasy 6-8 p. Agnieszka Augustynowicz
Logopeda p. Ewa Purzycka
Doradca zawodowy p. Barbara Prusik
Dyrektor szkoły
Grażyna Wrona -Janowska

  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek