menu

Z młodzieżą o bezpieczeństwie

2019-11-04 09:19:34 (ost. akt: 2019-11-04 10:08:54)

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie, policjantki, będące słuchaczami w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przeprowadziły spotkania profilaktyczne z młodzieżą klas VI, VII i VIII.

Asp. szt. Adrianna Mazur, asp. szt. Katarzyna Wiśniewska oraz asp. szt. Ilona Maciejuk z kompanii 209 kursu SASW- 4/19 przeprowadziły spotkania profilaktyczne z młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa, które miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie. Ponad 250 dzieci miało okazję wziąć udział w zajęciach ze specjalistkami na co dzień zajmującymi się profilaktyką społeczną.
Policjantki w sześciu klasach szóstych poprowadziły spotkania warsztatowe dotyczące przemocy rówieśniczej. Praca w grupach wywołała emocjonujące dyskusje, zwierzenia, a także propozycje rozwiązań szkolnych problemów. Mundurowe wskazywały młodzieży, jak można w kulturalny sposób, nie obrażając przy tym drugiej osoby oraz nie naruszając przepisów prawa, reagować w przypadku doświadczenia przemocy. Ważną kwestią było także przypomnienie, jakie są konsekwencje prawne dla osób, które stosują przemoc.
W klasach siódmych omówiono zagrożenia związane z używaniem sieci internet, w szczególności problem mowy nienawiści, włamań na konta społecznościowe czy rozpowszechniania czyjegoś wizerunku bez zgody. Funkcjonariuszka przypomniała o poważnych konsekwencjach cyberprzemocy, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, którzy dopiero budują swoją tożsamość. Naruszenie kształtującego się wizerunku i poniżanie może odbić się na kontaktach społecznych, zdrowiu psychicznym i fizycznym, a nawet zagrażać życiu osób doświadczających tego zjawiska.
Spotkania w czterech klasach ósmych dotyczyły szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz papierosów. Policjantka rozmawiała również o skutkach prawnych, społecznych i zdrowotnych, jakie wiążą się z ryzykownymi zachowaniami.
  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek