menu

Dzień Bezpiecznego Internetu

2019-03-26 19:01:35 (ost. akt: 2020-04-06 08:42:57)

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu ogłoszonego w tym roku pod hasłem „Działajmy razem" w klasach I - VIII przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie wykonali plakaty na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz przeprowadzili akcję plakatową na terenie szkoły o charakterze informacyjnym . Przygotowali również na zajęciach informatycznych gazetki na temat zagrożeń wynikających z korzystania Internetu, cyberprzemocy oraz znajomości stron propagujących informacje na temat bezpieczeństwa w sieci. Podczas zebrań wręczano rodzicom ulotki na temat „Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu” oraz przeprowadzono pedagogizację rodziców uczniów klas IV na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. 12 lutego zorganizowaliśmy w naszej szkole Powiatowy Konkurs Informatyczny "Bezpieczeństwo w Internecie". Jego celem było wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci. Panowie z Wyższej Szkoły Policji przeprowadzili prelekcje: Kom. Konrad S. Kordalewski na temat „Cyberprzemoc wobec małoletnich", zaś Przewodniczący Studenckiego Koła Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie Jakub Kurzawa "Polityka prywatności - jakie informacje udostępniamy nieświadomie w sieci". Zostaliśmy również zaproszeni do przeprowadzenia zajęć w przedszkolu „Bajka” dla dzieci 4, 5, 6 letnich na temat zagrożeń wynikających z korzystania z sieci. Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez nas działania wpłyną na twórcze i bezpieczne korzystanie ze środowiska online.

  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek