Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Dożywianie

2020-09-04 20:21:35 (ost. akt: 2020-09-14 12:45:00)

Odpłatność za dożywianie w miesiącu październiku wynosi 46,20 zł. (21 dni x 2,20 zł).

Opłaty za dożywianie będą przyjmowane wyłącznie w formie gotówkowej.
Płatności proszę dokonać w terminie od 14.09 – 30.09.2020r.

W/w płatności można uiszczać u kierownika świetlicy p. J. Wróbel ( Budynek nr 1) oraz u n-la świetlicy p. B. Prusik ( Budynek nr 2).
Płatności za dożywianie można dokonać u kierownika świetlicy p. J. Wróbel ( kl. I-V oraz klasy VI e, f ) w godzinach pracy świetlicy w Budynku nr 1, a także u n-la świetlicy p. B. Prusik ( kl. VI a,b,c –VIII ) w pomieszczeniu obok stołówki w Budynku nr 2.

Dzieciom, którym rodzice nie zapłacą w terminie nie będzie wydawany obiad.
Rezygnację z dożywiania zgodnie z regulaminem należy zgłosić na koniec miesiąca. Brak zgłoszenia skutkuje koniecznością opłacenia dożywiania nawet jeżeli dziecko nie jadło.

Proszę zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczytnie i aneksem do regulaminu.
* Regulamin stołówki szkolnej z aneksem - Budynek 1
* Aneks do regulaminu stołówki szkolnej - Budynek 2

mgr D. Żebrowska

  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek