menu

ODBIÓR ŚWIADECTW SZKOLNYCH 2019/2020

2020-06-19 21:23:47 (ost. akt: 2020-06-19 22:14:09)

W roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią, która spowodowała ograniczenia

w funkcjonowaniu szkoły oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, dyrektor szkoły ustala w dniu 26.06.2020 harmonogram odbioru świadectw szkolnych i nagród:
- w budynku szkoły nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
- w budynku szkoły nr 2 ul. J. Kasprowicza 1
Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw przez uczniów w każdej klasie przesyłają wychowawcy klas za pośrednictwem e-dziennika.
Odbiór świadectw przy sprzyjającej pogodzie odbędzie się w wejściach do szkół: budynek nr 1 (3 wejścia), budynek nr 2 (2 wejścia).
Uczniowie lub rodzice / prawni opiekunowie proszeni są o przychodzenie o wyznaczonej godzinie przez wychowawcę klasy. Oczekujemy na boisku w bezpiecznej odległości min. 1,5 metra.
Odbiór świadectw w przypadku deszczowej pogody odbędzie się na korytarzach szkolnych (zgodnie ze wskazaniami pracowników obsługi w wejściu do szkoły). Uczniowie lub rodzice / prawni opiekunowie wchodzą do szkoły przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk) i oczekują, pozostając w odległości min. 1,5 m.
Nieodebrane świadectwa zostaną przechowane w dokumentacji szkoły: klasy 1 – 5 sekretariat - budynek nr 1, klasy 6 – 8 sekretariat - budynek nr 2. Będzie można je odebrać w następujących terminach wakacyjnych:
- 29 czerwca 2020 r. – 14 lipca 2020 r. (7:30 - 15:30)
- od 17 sierpnia 2020 r. (7:30 – 15:30) lub we wrześniu 2020 r.
Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniach 31 lipca 2020 oraz 3 – 4 sierpnia 2020 r. w godzinach 10:00 15:00 w sekretariacie budynku nr 2, ul. Kasprowicza 1.
Dyrektor szkoły
Grażyna Wrona-Janowska


  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek