menu

Organizacja pracy szkoły od 25 maja 2020 roku

2020-05-22 16:04:33 (ost. akt: 2020-05-22 16:36:47)

Drodzy Uczniowie i Rodzice informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. ...

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(z późn. zm.)kształcenie na odległość zostało przedłużone w klasach 1-8 do 7 czerwca 2020 r.
1. Dnia 27 maja 2020 r. odbędą się konsultacje dla uczniów klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, języki obce) w budynku 2 (ul. Kasprowicza 1)z zachowaniem reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin konsultacji poszczególnych nauczycieli zostaną umieszczone w poniedziałek 25.05.2020r. poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły, aby skorzystać z konsultacji należy zgłosić to nauczycielowi danego przedmiotu poprze e-dziennik, na co najmniej jeden dzień wcześniej. Nauczyciel podejmie decyzję ilu uczniów i w jakich godzinach będzie mogło uczestniczyć w konsultacjach w zależności od możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego na terenie szkoły (Procedury bezpieczeństwa w szkole na czas pandemii). W tym dniu czynna będzie biblioteka szkolna dla uczniów klas 8 (budynek 2) w godzinach 9.00-13.00
2. W czerwcu odbędą się konsultacje dla uczniów klas 1-8 ze wszystkich przedmiotów w budynku 1 i budynku 2 (z zachowaniem reżimu sanitarnego). Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin konsultacji poszczególnych nauczycieli zostaną umieszczone w poniedziałek 28.05.2020 r. poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły, aby skorzystać z konsultacji należy zgłosić to nauczycielowi danego przedmiotu poprze e-dziennik, na co najmniej jeden dzień wcześniej. Nauczyciel podejmie decyzję ilu uczniów i w jakich godzinach będzie mogło uczestniczyć w konsultacjach w zależności od możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego na terenie szkoły (Procedury bezpieczeństwa w szkole na czas pandemii). Od 1 czerwca czynne będą biblioteki szkolne (budynek 1 i budynek 2) w godzinach 9.00-13.00. Nauczyciele bibliotekarze wyznaczą terminy zwrotów książek (lektury) dla poszczególnych uczniów z poszczególnych klas.
Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, z obowiązkowym zastosowaniem się do „Procedur bezpieczeństwa w szkole w okresie pandemii”.
3. W przypadku zainteresowania rodziców (pracujących lub powracających do pracy) opieką świetlicową zgłoszenia należy kierować poprzez e-dziennik do kierownika świetlicy p. Dagmary Żebrowskiej. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze zostaną zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego (Procedury bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii)
Dyrektor szkoły
Grażyna Wrona-Janowska


  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek