menu

Uwaga! Zmiana formy płatności za dożywianie

2019-12-17 19:47:26 (ost. akt: 2019-12-17 20:09:12)

W związku z licznymi błędami w dokonywanych wpłatach...

bądź różnicami pomiędzy kwotą należną a wpłaconą przelewem, co powoduje powstanie rozbieżności w ewidencji księgowej dotyczącej dożywiania, z dniem 1 stycznia 2020 r. opłaty za dożywianie będą przyjmowane wyłącznie w formie gotówkowej.
W/w płatności należy uiszczać u kierownika świetlicy do 10 – ego dnia każdego miesiąca ( klasy I – V- p. D. Żebrowska, klasy VI – VIII - p. B. Prusik)
Każda wpłacona po tym dniu przelewem kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy nadawcy tego przelewu.
Kierownik świetlicy: Dagmara Żebrowska
  • Dzwonki
  • Certyfikat uznania
  • Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
  • Certyfikat Codeweek