menu

Ogłoszenie - dni wolne

2018-09-28 23:01:16 (ost. akt: 2018-09-28 23:07:09)

W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r., dającym dyrektorowi szkoły możliwość indywidualnego określania liczby dni wolnych (8 dni) od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w roku szkolnym 2018/19 ustala się następujące dni:
-2 listopada 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3 ze względu na niską frekwencję uczniów, wyjazdy rodzinne);
-2 maja 2019r. (§5 ust. 2 pkt 3 ze względu na niską frekwencję uczniów, wyjazdy rodzinne);
-18, 19, 20 grudnia 2018 r. (§5 ust. 2 pkt1 egzamin próbny ósmoklasisty);
-15,16,17 kwietnia 2019 r. ((§5 ust. 2 pkt1 egzamin ósmoklasisty)

W dniach dyżurów nauczycieli na terenie szkoły będą odbywały się zajęcia wychowawczo- opiekuńcze zgodnie z potrzebami określonymi przez rodziców dlatego też, prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o zgłaszanie do wychowawców potrzeby opieki nad dzieckiem w szkole, zawsze na 5 dni przed ustalonym dniem wolnym.

Dyrektor szkoły
Grażyna Wrona-Janowska

  • Dzwonki