menu

Szczytno dla środowiska

2018-04-29 11:43:43 (ost. akt: 2018-05-06 20:54:32)

Realizacja projektu Szczytno dla środowiska, finansowanego przez Fundację Veolia Polska
opis działań podejmowanych przez Stowarzyszenie „UCZEŃ” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczytnie


W lutym 2018 roku Stowarzyszenie „UCZEŃ”, działające na terenie miasta Szczytno przystąpiło do projektu pt.: Szczytno dla środowiska, finansowanego przez Fundację Veolia Polska. W zamyśle realizacja projektu odbywała się od lutego do kwietnia. Miejscem i odbiorcami projektu była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczytnie, a konkretnie jej uczniowie.
W założeniu realizacja projektu była ukierunkowana na aktywny udział dzieci ze wszystkich oddziałów wiekowych w działaniach promujących ochronę środowiska oraz ekologiczny styl życia, zaangażowanie całej społeczności szkolnej w promowanie dobrych praktyk w społeczności lokalnej, rozwijanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą w swoim miejscu zamieszkania i dbanie o jej różnorodność. Uczniowie mieli możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie wskazywania pozytywnych i negatywnych skutków integracji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym.
Uczniowie klas I – IV brali udział w konkursie plastycznym pt.: Ogród moich marzeń, który zaowocował wieloma pracami wykonanymi w różnych technikach i formach. Wprowadzenie dzieci do konkursu dawało też możliwość rozwinięcia edukacji ekologicznej i dodatkowego zmotywowania całych rodzin do wspólnej pracy twórczej. Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie. Ostatecznie zostało wyłonionych 12 prac. I tak w kategorii klas pierwszych i drugich zwycięzcami konkursu zostali: Julia Dumańska IE – 1 miejsce, Natalia Osowiecka IB – 2 miejsce oraz Zuzanna Pawłowska IB – 3 miejsce; w kategorii klas trzecich: Szymon Piotr Zęgota IIIB i Maja Archacka IIIF – 1 miejsce, Alicja Kita IIIE – 2 miejsce oraz Michał Bogusławski IIIB i Julia Samojluk IIIE - 3 miejsce; w kategorii klas czwartych: Karolina Samsel IVC – 1 miejsce, Dawid Jakubcewicz IVA i Maria Kubiaczyk IV F – 2 miejsce oraz Lidia Markowska IVF – 3 miejsce.
Uczniowie klas V – VII mogli rozwijać swoje zdolności obserwacyjne w zakresie elementów przyrody w mieście pod okiem Huberta Jasionowskiego i Piotra Dzięgo – fotografików przyrody z regionu Warmii i Mazur, którzy od wielu lat wspierają edukację przyrodniczą w szczycieńskiej SP3. Warsztaty fotograficzne uwieńczone konkursem pt.: Szczytno dla środowiska, pozwoliły wyłonić 9 prac, wskazanych do wyróżnienia. I tak w kategorii klas piątych zwycięzcami konkursu zostali: Maciej Nowicki VB – 1 miejsce, Barbara Krajewska V B – 2 miejsce, Wiktoria Rożenek VA – 3 miejsce; w kategorii klas szóstych: Alicja Malon VI C - 1 miejsce, Karol Szwejkowski VI C – 2 miejsce, Tobiasz Czerniawski VI B – 3 miejsce oraz dwa wyróżnienia: Emilia Dzięgo VI D i Katarzyna Łachacz VI C; w kategorii klas siódmych wskazana została jedna praca, autorstwa Martyny Olęder VIIC – 1 miejsce.
Wszystkie prace wykonane i nagrodzone w ramach powyższych konkursów zostały zaprezentowane na specjalnym – do tego celu przygotowanym – banerze informacyjnym, który stanowił tło w happeningu przygotowanym przez Stowarzyszenie „UCZEŃ” oraz Fundację „KREOLIA” - Kraina Kreatywności, na zakończenie projektu Szczytno dla środowiska zrealizowanego w dniu 24 kwietnia 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie.
Warto też wspomnieć, że grupa uczniów klas VII opracowała folder informacyjno – edukacyjny pt.: ABC ochrony przyrody, który był rozprowadzany wśród mieszkańców Szczytna oraz przekazany szczycieńskim szkołom podstawowym i gimnazjalnym w celu wsparcia podejmowanych działań z zakresu ochrony rodzimego środowiska naturalnego.
Jak już zostało wspomniane na zakończenie projektu został zrealizowany happening połączony z szkolnymi obchodami Światowego Dnia Ziemi. W ramach tego wydarzenia – realizowanego w dwóch odsłonach - wszystkie klasy I – VII przygotowały swoich reprezentantów uczestniczących w konkursie Modny strój z recyklingu. Przygotowane przez dzieci kreacje – a często i z ogromnym wsparciem rodziców – cechowały się niesamowitą pomysłowością i stylem. Wykorzystywane były stare gazety, butelki, nakrętki, kartony... Uczestnicy konkursu oraz obserwatorzy świetnie się bawili. Cel jaki przyświecał tej części, to wskazanie możliwości jakie dają przedmioty, które już spełniły swoje pierwotne przeznaczenie, w sposób wesoły i twórczy.


Na zakończenie zostały wręczone nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników wcześniej wspomnianych konkursów.
Wartością dodaną i wzbogacającą happeningu, był współudział Fundacji „KREOLIA” - Kraina Kreatywności, która realizowała swój projekt w ramach konkursu Szczytno dla środowiska, również na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie. Warto zaznaczyć, że podejmowane w tym zakresie przez Fundację działania wpisały się w pomysł utworzenia przy szkole ogrodu wspierającego edukację przyrodniczo – ekologiczną (Hotel dla owadów oraz Ogród wertykalny). W uroczystym otwarciu tego nowego i już piękniejącego miejsca wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej oraz zaproszeni na happening goście. Całości towarzyszył mały przegląd piosenki przyrodniczej i ekologicznej (wykonawcami byli uczniowie ze szczycieńskich szkół podstawowych).


Swoją obecnością – w ramach podsumowania projektu zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Szczytno – p. Danuta Górska (która na zakończenie w swoim przemówieniu nawiązała do prac realizowanych przez Firmę Veolia na terenie Szczytna); Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Szczytnie – p. Robert Dobroński; Inspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Szczytnie – p. Damian Szlachetka; przedstawiciel Nadleśnictwa Szczytno – p. Anna Boruszewska – Cudak; przedstawiciel Nadleśnictwa Korpele – p. Piotr Dzięgo (fotograf), p. Hubert Jasionowski (fotograf) oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie – p. Grażyna Wrona – Janowska.
Opracował:
Aleksander Staniek
Stowarzyszenie „UCZEŃ” / Wicedyrektor SP3 w Szczytnie


Szczytno, 25 kwietnia 2018 rok


  • Dzwonki