menu

Informacje o świetlicy

2016-02-29 16:58:36 (ost. akt: 2018-10-10 20:35:16)

DOKUMENTY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SZCZYTNIE

*Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

*Oświadczenie rodziców (opiekunów)

*Wyprawka do świetlicy

* Regulamin świetlicy

* Plan pracy świetlicy

* Regulamin stołówki

PRACOWNICY ŚWIETLICY:
Kierownik świetlicy: mgr Jolanta Wróbel

Wychowawcy: mgr Dagmara Żebrowska, mgr Iwona Grzejka, mgr Grażyna Pogorzelska, mgr Katarzyna Konik

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:
Poniedziałek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Wtorek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Środa: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Czwartek: od godz. 6.45 do godz. 16.00
Piątek: od godz. 6.45 do godz. 16.00

RODZAJE ZAJĘĆ:
Nauka własna (odrabianie zadań domowych)
Zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu (wycieczki, spacery)
Zajęcia wychowania fizycznego (gry i zabawy ruchowe)
Zajęcia umuzykalniające (nauka piosenek, słuchanie muzyki, gra na instrumentach)
Zajęcia plastyczne
Zajęcia techniczne (majsterkowanie)
Zajęcia czytelnicze

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:
zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w świetlicy, prowadzenie zajęć zorganizowanych, w tym:
a) zabaw tematycznych, towarzyskich, ruchowych,
b) zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, żywego słowa,
c) spacerów i wycieczek,
d) konkursów, przedstawień, prezentacji, wystaw, prowadzenie innych zajęć, zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami dzieci: oglądanie filmów, programów dla dzieci, słuchanie audycji itp., umożliwienie spożycia posiłku, umożliwienie odrobienia lekcji przy pomocy nauczyciela.

  • Dzwonki