menu

Rada Rodziców

2016-02-29 10:43:49 (ost. akt: 2017-10-07 21:28:13)

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Przewodnicząca - Agnieszka Augustynowicz
Wiceprzewodniczący - Andrzej Gidziński
Sekretarz - Anna Hurnicka
Członek - Marta Nowicka
Członek - Aleksander Pohulajewski

Kontakt z Radą Rodziców
e - mail: ajaugustynowicz@wp.pl
Pozostawienie materiałów w wersji papierowej w teczce Rady Rodziców znajdującej się w sekretariacie szkoły.
  • Dzwonki