menu

Rada Rodziców

2016-02-29 10:43:49 (ost. akt: 2016-10-19 14:51:48)

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
Przewodnicząca - Agnieszka Augustynowicz
Wiceprzewodniczący - Andrzej Gidziński
Sekretarz - Anna Hurnicka
Członek - Marta Nowicka
Członek - Aleksander Pohulajewski

Radę Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie rozwiązano z dniem 30.09.2015 roku (uchwała rodziców SP 3 z dn. 26.08.2015 r.).
01.10.2015 r. utworzono natomiast Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie (uchwała rodziców SP 3 z dnia 26.08.2015 r.).

Kontakt z Radą Rodziców
e - mail: ajaugustynowicz@wp.pl
Pozostawienie materiałów w wersji papierowej w teczce Rady Rodziców znajdującej się w sekretariacie szkoły.
  • Dzwonki