menu

Odpłatność za dożywianie

2019-08-30 17:36:53 (ost. akt: 2019-08-30 17:40:58)

Odpłatność za dożywianie w miesiącu wrześniu wynosi: Dzieci: 30,60 zł.

(18 dni x 1,70 zł.)
Personel: 54,00zł.
(18 dni x 3,00 zł.)
BANK MILLENIUM KONTO NR: 41 1160 2202 0000 0000 6195 65 85.
Proszę o dokonanie płatności do 10 września w kwocie dokładnie takiej jak podano. Każda nadpłata lub niedopłata dezorganizuje pracę księgowości. Dzieciom, którym rodzice nie zapłacą w terminie nie będzie wydawany obiad.
Rezygnację z dożywiania zgodnie z regulaminem należy zgłosić na koniec miesiąca. Brak zgłoszenia skutkuje koniecznością opłacenia dożywiania nawet jeżeli dziecko nie jadło.


  • Certyfikat uznania
  • Dzwonki