menu

Odpłatność za obiady w maju

2019-05-06 10:24:44 (ost. akt: 2019-05-06 10:28:51)

Odpłatność za dożywianie w miesiącu maju wynosi:
Dzieci:20,40 zł(20 dni x 1,70 zł.-34,00zł)
Personel:36,00 zł(20 dni x 3,00 zł.-60,00zł)
Kwoty zostały pomniejszone o dni z kwietnia (dzieci 8x 1,70zł.-13,60zł., personel 8x3,00zł.-24,00zł.)

BANK MILLENIUM KONTO NR: 41 1160 2202 0000 0000 6195 65 85.

Proszę o dokonanie płatności do 10 maja w kwocie dokładnie takiej jak podano. Każda nadpłata lub niedopłata dezorganizuje pracę księgowości. Dzieciom, którym rodzice nie zapłacą w terminie nie będzie wydawany obiad.
Rezygnację z dożywiania zgodnie z regulaminem należy zgłosić na koniec miesiąca. Brak zgłoszenia skutkuje koniecznością opłacenia dożywiania nawet jeżeli dziecko nie jadło.
Osoby, które nie korzystają z dożywiania proszone są o zignorowanie tej wiadomości.  • Dzwonki